اصولا چسب های کارتن را به نام های چسب پهن ، چسب کریستال و چسب شیشه ای نیز می شناسند.

خانهتماس
ارتباط با ما